מפגש עם החושים
ספר לימוד באישור משרד החינוך

מפגש עם... הינה סדרה במדעים, המיועדת לכיתות היסוד. הסדרה מבוססת על תפיסת hands on - minds on , לפיה הילדים לומדים תוך התנסות פעילה ומוחשית מעוררת חשיבה.
הפעילויות מתקיימות בכיתת הלימוד ובחצר בית הספר, במהלך העבודה נאספים תוצרים מגוונים המעידים על התהליכים שעבר כל ילד ומשמשים כאמצעי להערכה מעצבת.
החוברת בנוייה סביב התנסויות ישירות של הילדים בהפעלת חושיהם. הילדים מוזמנים לנתח את המידע, למיין אותו ולהסיק מסקנות. הפעילויות מתייחסות לידע המוקדם שמביאים הילדים ללמידה. את היחידה מלווה תרשים זרימה המפנה את תשומת הלב לתהליכי קלט, עיבוד ופלט. על פרק מסתיים בבניית שמש מושגים, ומפת מושגים בסיסית. 
מפגש עם החושים
 
₪ 37.60
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
תוכן ענינים
תוכן ענינים
פעילות מתוך הספר- חוש השמיעה
פעילות מתוך הספר- חוש השמיעה
פעילות מתוך הספר- חוש הריח
פעילות מתוך הספר- חוש הריח