חוברת ההבעה שלי
שתי חוברות ללימוד ההבעה בכתב לכתות ב-ד
מאת תמר פיש נחשון

בחוברות יעסוק הלומד בכמה תחומים:
א. כתיבה על ידי הצגת נושאים מתחום חייו הקרוב ביותר.
ב. כתיבת רשמים, חוויות, רגשות, מחשבות ודעות.
ג. שימוש ביצירות ספרותיות, המהוות אף הן מנוף לכתיבה.
ד. כתיבת סיכומים, דין וחשבון, הוראות לביצוע פעולות שונות, מכתבים, מודעות ועוד.
חוברת ההבעה שלי א
 
₪ 29
הוספה לסל
חוברת ההבעה שלי ב
 
₪ 32
הוספה לסל