ספר בראשית לכיתה ז
ספר לימוד באישור משרד החינוך
לפי תכנית הלימודים החדשה תשס"ג

בספר לתלמיד מדורים המאפשרים להגביר עבודה עצמית ועבודה בקבוצות, לגוון את ההוראה, להתאימה לרמת התלמיד ולהופכה לרלוונטית. בין המדורים: "נעשיר את השיעור", "חוקרים מקרא-הצעות לבחירה", "נושאים לחקר" ועוד.
הבעיות התובעות פתרון והדילמות המוצגות מאפשרות לכל תלמיד להביע את דעתו - אפילו נגד דעתו של פרשן - בקבוצה או במליאה תוך כדי הפעלת חשיבה.
המשימות מוצגות באמצעים גרפיים מאירי עיניים ומנוסחות בלשון המובנת לכול.
פרק הסיכום נוגע בקצרה בכל העניינים שנלמדו ומגבש את הנושא של תוכנית כתה ז: משפחת האבות והזיקה לארץ-ישראל.
המדריך למורה כולל גם את הספר לתלמיד. בראש המדריך מבט כללי על ספר בראשית על סמך יותר ממאה פריטים ביבליוגרפיים.
שאלות מהותיות ביחס לספר זוכות לתשובה מפי מומחים.
בשולי כל שיעור - מבחר גדול של דברי פרשנות וממצאי מחקר, הנוגעים לנושאים הנלמדים בפרק, לעיון המורה.

שם המחבר:   ד"ר אברהם כהן, מאירה פרנקל
ספר בראשית לכיתה ז'
 
₪ 55
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
פעילות מתוך הספר- ספור יוסף ואחיו
פעילות מתוך הספר- ספור יוסף ואחיו
מתוך המדריך למורה- ספר יוסף
מתוך המדריך למורה- ספר יוסף