בשבילי ההבנה
סדרה בת שני חלקים לכתות ד-ו לפי דרישות תכנית הלימודים החדשה בשפה
מאת דפנה הופנגל ואהובה לביא
שני חלקי הספר "בשבילי ההבנה" מזמנים לתלמידים מפגש מרתק וחוויתי עם מגוון טקסטים, תוך שימוש בסוגות השונות כצירים מארגנים.
התלמידים מתנסים בפעילויות הבנה ומשימות הבעה על פי מוסכמות השפה.
תוך כדי הפעילות רוכשים התלמידים כלים ללמידה, לארגון והפקת ידע בשילוב מחווני בקרה.
הטקסטים בספר ממויינים על פי חמשת עולמות השיח.
הספר הראשון- עולם השיח הספרותי ועולם המקורות היהודיים.
הספר השני - עולם השיח העיוני, תקשורת המונים ותקשורת בין-אישית.
בכל ספר עבודה על סוגות ותת סוגות.
הספר מתאים כהכנה למיצ"ב ולמבחנים הבינלאומיים.
לשני החלקים מצורף מדריך למורה ובו המלצות לנקודות מוצא שונות בהוראה ורעיונות להמשך ההוראה בעקבות הטקסטים.
 
בשבילי ההבנה חלק א
 
₪ 44
הוספה לסל
בשבילי ההבנה חלק ב
 
₪ 39
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
בשבילי ההבנה א - מדריך למורה
בשבילי ההבנה א - מדריך למורה
בשבילי ההבנה ב מדריך למורה
בשבילי ההבנה ב מדריך למורה
תוכן עניינים חלק א
תוכן עניינים חלק א
מאפייני הסיפור העממי מתוך חלק א
מאפייני הסיפור העממי מתוך חלק א
פעילות בעקבות הסיפור העממי מתוך חלק א
פעילות בעקבות הסיפור העממי מתוך חלק א
תוכן עניינים חלק ב
תוכן עניינים חלק ב
פעילות על טקסט מידעי מתוך חלק ב
פעילות על טקסט מידעי מתוך חלק ב
כתיבת הסבר מתוך חלק ב
כתיבת הסבר מתוך חלק ב
מקריאה לכתיבת סיכום מתוך חלק ב
מקריאה לכתיבת סיכום מתוך חלק ב