חברות שכזאת
לימוד אסטרטגיות קריאה
אישור מ.החינוך מס' 77.25.033.00-44
מאת אהובה ברוכי, ציפור פרייליך ועדנה עינב
 אסטרטגיות קריאה הן חמקמקות, סמויות ומתרחשות בראשו של הקורא. על כן הוראתן ולמידתן עלולות להיות כרוכות בקשיים.
ספר זה נועד לסייע בתהליך ההוראה - למידה והוא מציע למורים דרכים יישומיות לשילוב אסטרטגיות הקריאה בהוראת מקצועות הלימוד השונים. כמו כן הושם דגש בהגברת הנאתם של הלומדים. אחת הדרכים לכך היא הצבתם כנוכחים בתוך האירוע המסופר. השאלות המופנות אליהם - איך היית נוהג במקרה זה? מה היית מחליט? - מסייעות לניבוי במהלך הקריאה.
הטקסטים בספר לקוחים מעולמות השיח השונים והם מזמנים לתלמידים אימון ותרגול מגוונים באסטרטגיות הנלמדות.
בספר תמצאו טקסטים נוספים שונים המשמשים דוגמה לטקסטים המתאימים לאימון עצמאי ומתמשך גם לתלמידים מיטיבי קריאה.
אסטרטגיות מוקדיות בספר:
ארגון המידע בטקסט
ניבוי ואימות
העמקה והרחבה לשונית
התמצאות בטקסט
זיהוי טקסט שירי
הפקת מידע ממקורות שונים
קריאה ביקורתית של טקסטים
בקרה עצמית
חברות שכזאת
 
₪ 56.10
הוספה לסל
מדריך למורה
 
₪ 10
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
מדריך למורה
מדריך למורה
תוכן עניינים
תוכן עניינים
פעילויות לדוגמה מתוך הספר
פעילויות לדוגמה מתוך הספר
מיפוי אסטרטגיות הנלמדות בספר
מיפוי אסטרטגיות הנלמדות בספר