מה ספרו לי הסיפורים והשירים
סדרת חוברות בהבנת הנקרא ובהבעה
אישור מ.החינוך מס' 77.25.016.00-44
אישור מ.החינוך מס' 77.25.028.00-44
בסדרה שתי חוברות, הראשונה מיועדת לכתות א והשנייה לכתות ב.
במהלך העבודה בחוברת הראשונה לומד התלמיד לשים לב לפרטים, למצוא את הנושא והנשוא, להתאים משפט לתמונה, להבין סיפורים ושירים, להשלים את החסר, להכליל, למלא הוראות ולסדר משפטים.
במהלך העבודה בחוברת השנייה מרחיב התלמיד את המיומנויות שנרכשו בשנה הקודמת וכן עוסק בסיבה ותוצאה בשיפוט ובעיקר בתבנית הסיפורית.
 
מה ספרו לי הסיפורים א
 
₪ 35.30
הוספה לסל
מה ספרו לי הסיפורים ב
 
₪ 35.30
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
דוגמה מתוך מה ספרו לי חלק א
דוגמה מתוך מה ספרו לי חלק א
דוגמה מתוך מה ספרו לי חלק ב
דוגמה מתוך מה ספרו לי חלק ב
פרק להתרשמות חלק א
פרק להתרשמות חלק א
פרק להתרשמות חלק ב
פרק להתרשמות חלק ב