צרור מפתחות
הקניית אסטרטגיות למידה ויישומן בדרך פעילה
לתלמידים וללומדים עצמאיים מכתה ו’ ומעלה
אישור מ.החינוך מס' 77.27.003.00-44
 שם שמפתחות פותחים דלתות נעולות, כך "צרור מפתחות" אמור לפתוח דלתות לאסטרטגיות למידה וליישומן. כלומר, הספר מכוון לתכנון ולהפעלה של דרכי ביצוע לשם השגתן של מטרות לימודיות. ה"מפתחות" מכוונים ל"פיצוח" הוראות, שאלות ומילים בלתי מוכרות, והם בבחינת אבני דרך לטיפוח לומד עצמאי. בחומר הלימוד משולבים: התנסויות חוויתיות, תרגילי חשיבה, פעילויות מגוונות וטקסטים המזמנים מפגש מאתגר עם דרכי מבע שונות. כל אלה בעזרת כרטיסי ניווט, בהקשר לתחומי תוכן שונים ותוך כדי אינטראקציה חברתית. בתהליך הלמידה הלומדים פעילים בארבעת ערוצי השפה: קריאה, כתיבה, דיבור והאזנה.
צרור מפתחות
file
₪55
במקום 59
הוספה לסל
צרור מפתחות - מדריך למורה
 
₪ 67
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
קובץ פעילויות לדוגמא מתוך הספר
קובץ פעילויות לדוגמא מתוך הספר
מבוא לספר - מתוך המדריך למורה
מבוא לספר - מתוך המדריך למורה