מה מסתתר בסיפור ג
ספר לימוד מאושר לכתות ד - אישור מס' 10.08.2009
הספר לכתה ד בנוי משני חלקים ג1-ג2 - בחלק הראשון 184 עמודים, בחלק השני 126 עמודים.
במרכז הספר עמודים נושאי תוכן המשמים נקודת מוצא לעיסוק בסוגות השיח ובתת הסוגות. הטקסטים מייצגים עולמות שיח מגוונים.
בכל נושא תוכן טקסטים שונים :
מעולם השיח הספרותי: ספורי עם, משלים, שירים וסיפורים,אגדות חז"ל.
מעולם השיח העיוני: קטעי מידע ממבחר מקורות כתובים ואינטרנטיים 
וכתבות מעולם השיח התקשורתי.
הספר מציג ללומדים היבנטים שונים של השפה הדבורה והכתובה, ומספק להם כלים להבנת המבנים הלשוניים, הצורניים והתוכניים. 
ייחודו של הספר:
- מפגש עם תכנים מגוונים מעולמות השיח השונים, הבנויים בהקשר של נושאי תוכן: אלה מזמנים קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור. 
- מפגש עם אמצעים חזותיים, קוליים ומבחניים , המאפשרים פרשנות רחבה יותר וקריאה ביקורתית. 
- כתיבה בזיקה לטקסטים שהתלמידים כתבו, כתיבת שחזור לספור, כתיבה אישית, כתיבה מעולם הדמיון וכתיבה לנמענים שונים ולמטרות שונות. 
- חשיבה ביקורתית לגבי שיח דבור וכתוב בעזרת דפי משוב ותבחינים הבודקים את מאפייני הסוגות השונות. בין התבחינים- תבחין למשל, לסיפור,לקטע מידע, לאגדות חז"ל ועוד. 

 
מה מסתתר ג לכתות ד
 
₪ 53.10
הוספה לסל
מדריך למורה
 
₪ 18.40
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
תוכן עניינים חלק ג- לכתה ד
תוכן עניינים חלק ג- לכתה ד
תוכן עניינים למורה על פי לשון וסוגות
תוכן עניינים למורה על פי לשון וסוגות
טקסט ופעילויות על המשל מתוך הספר
טקסט ופעילויות על המשל מתוך הספר
טקסט מידע ופעילויות מתוך הספר
טקסט מידע ופעילויות מתוך הספר
מדריך למורה להורדה חינם
מדריך למורה להורדה חינם
תבחינים-מאפייני סוגות מתוך הספר
תבחינים-מאפייני סוגות מתוך הספר