הנדסה לכתה ג
מדידת זויות וקטעים, סוגי משולשים, מקביליות, משקל.
מאת מרגרט פרוים
הקנייה ותרגול של נושאים בהנדסה לכתה ג’ על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך.
בין הנושאים: סוגי קווים, סוגי זויות, מדידת והשוואת זויות, זויות במרובעים, מדידת מרחק, מדידת משקל ועוד..
בסוף כל פרק תרגילי סיכום.

 
21
 
דוגמאות, קישורים והרחבות:
דוגמה מתוך החוברת
דוגמה מתוך החוברת