מי מפחד מאחוזים
למידה שיטתית מדורגת ופעילה
בעריכת ד"ר מ.הרפז
מאת רות שורק
בחוברת תרגול ובעיות מילוליות רבות. בין הנושאים הנלמדים: רווח, שיעור אחוז התייקרות והנחה, מעבר משברים לאחוזים ועוד.
בסוף החוברת מבחן אישי לתלמיד בצרוף פתרונות.בחוברת 48 עמו 
מי מפחד מאחוזים
 
₪ 25
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
פעילות מתוך החוברת
פעילות מתוך החוברת