מתמטיקה
חוברות לפיתוח חשיבה מתמטית וחקר לתלמידים מתקדמים
חוברות נושאיות בנושאי: שברים, לוח המאה והנדסה
חוברות מיוחדות לתלמידים מתקשים
חשבון לכיתה ה
חיבור וחיסור שברים פשוטים ועשרוניים
מאת מרגרט פרוים
החוברת מכילה את החומר הנלמד בכתה ה על פי תכנית הלימודים.
החומר ערוך לפי דרגות קושי ומלווה בהסברים, דוגמאות והערות, המסייעות בידי התלמידים לעמוד על טעויות נפוצות.
חיבור וחיסור שברים פשוטים ושברים עשרוניים נלמדים בחוברת זו ברציפות.
פרק הבעיות מכיל בעיות הן בשברים פשוטים והן במספרים עשרוניים.
חשבון לכיתה ה
 
₪ 28
הוספה לסל