לאהוב חשבון
סדרת חוברות ללימוד חשבון והנדסה בשילוב חשיבה לכתות א-ו
מאת מיכאל גרעין וג'ין אלברט
בסדרה זו אומצו גישות המטפלות בפיתוח חשיבה, פתרון בעיות וחשבון בעל-פה, תוך שימוש נרחב בציורים ובדיאגרמות. בסוף כל ספר מופיעות תשובות, והן מאפשרות לתלמיד להעריך את עבודתו ולקבל רמזים. 
לאהוב חשבון לכתה א
 
₪ 31
הוספה לסל
לאהוב חשבון לכתה ב
 
₪ 33
הוספה לסל
לאהוב חשבון לכתה ג
 
₪ 31
הוספה לסל
לאהוב חשבון ד
 
₪ 31
הוספה לסל
לאהוב חשבון ה
 
₪ 32
הוספה לסל
לאהוב חשבון ו
 
₪ 32
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
מתוך לאהוב חשבון לכתה ב
מתוך לאהוב חשבון לכתה ב
מתוך לאהוב חשבון לכתה ג
מתוך לאהוב חשבון לכתה ג
מתוך לאהוב חשבון לכתה ד
מתוך לאהוב חשבון לכתה ד
מתוך לאהוב חשבון לכתה ה
מתוך לאהוב חשבון לכתה ה
מתוך לאהוב חשבון לכתה ו
מתוך לאהוב חשבון לכתה ו
מתוך לאהוב חשבון לכתה ו -המשך
מתוך לאהוב חשבון לכתה ו -המשך