חוקרים חשבון
סדרת משימות חקר לכתות א-ה
מאת נילי אורן ותמי פיש
לפתיחה ולעיון בדפי הספר לחץ כאן

הסדרה מכילה משימות חקר מדורגות, המאפשרות לתת מענה לרוב ילדי הכיתה.

המשימות אותנטיות ורלוונטיות, ומעודדות הפעלת מגוון סוגי חשיבה, דיון, המללה, שימוש בעזרים, ועוד.


הסדרה מופעלת במערכת החינוך כ-3 שנים, בהצלחה רבה, במאות בתי ספר והיא היחידה במערכת החינוך, הנותנת מענה רב-שנתי לנושא משימות החקר במתמטיקה.


אין הסדרה מחליפה את ספרי הלימוד הקיימים בבית הספר, אלא משלימה אותם.

התלמידים מתנסים במשימות לאורך השנה כולה. המשימות אחידות במבנה, ומכסות את תכני הלימודים.


תוכנית הלימודים במתמטיקה כוללת בתוכה את נושא משימות החקר.

מתוך התוכנית נגזרו מבחני המיצ"ב הכוללים בתוכם, גם הם משימות חקר.

לפתיחה ולעיון בדפי הספר לחץ כאן


 
חוקרים חשבון א
 
₪ 30
הוספה לסל
חוקרים חשבון ב
 
₪ 30
הוספה לסל
חוקרים חשבון ג
 
₪ 35
הוספה לסל
חוקרים חשבון ד
 
₪ 35
הוספה לסל
חוקרים חשבון ה
 
₪ 35
הוספה לסל
חוקרים חשבון א בערבית
 
₪ 26
הוספה לסל
חוקרים חשבון ג בערבית
 
₪ 30
הוספה לסל
חוקרים חשבון ה בערבית
 
₪ 33
הוספה לסל
חוקרים חשבון ב מדריך
 
₪ 17
הוספה לסל
חוקרים חשבון ג מדריך
 
₪ 17
הוספה לסל
חוקרים חשבון ד מדריך
 
₪ 17
הוספה לסל
חוקרים חשבון ה מדריך
 
₪ 17
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
דוגמה מחוקרים א
דוגמה מחוקרים א
דוגמה מחוקרים ב
דוגמה מחוקרים ב
דוגמה מחוקרים ג
דוגמה מחוקרים ג
דוגמה מחוקרים ד
דוגמה מחוקרים ד
דוגמה מחוקרים ה
דוגמה מחוקרים ה
פעילות מתוך חוקרים חשבון א
פעילות מתוך חוקרים חשבון א
מתוך חוקרים חשבון ג
מתוך חוקרים חשבון ג
פעילות מתוך חוקרים חשבון ד
פעילות מתוך חוקרים חשבון ד
פעילות מתוך חוקרים חשבון ה
פעילות מתוך חוקרים חשבון ה