סביבה מתוקשבת
חברת אלנט מפתחת פלטפורמה ללמידה מרחוק (LCMS) מבוססת על פדגוגיות מתקדמות משדה המחקר, וטכנולוגיות חדשניות בסביבת מיקרוסופט™ ותכנים דיגיטליים בתחומים הבאים: מתמטיקה, אנגלית, חינוך לשוני ומדעים. הפלטפורמה והתכנים מאושרים על ידי משרד החינוך
סביבה מתוקשבת במתמטיקה
הסביבה מספקת תכנית לימודים מלאה לתלמידי כתות ג - ח
בסביבות המתוקשבות של אלנט:
- כיסוי מלא של תכנית הלימודים
- הסברים, משימות, תרגולים ברמות שונות ומבחנים
- פתרון לכתה הטרוגנית ולתלמידים עם צרכים מיוחדים 
- מיפי השגים, משוב וכלי הערכה מגוונים

לקישור לפירוט לפי כיתות ונושאי התוכן