קורסים למורים
l-net זכיינית של משרד החינוך למתן סביבות מתוקשבות לבתי הספר ולפיתוח קורסים בלמידה מרחוק למורים ותלמידים.
קורסים למורים - מדעים
אלנט - השתלמויות מורים תשע"ד
חברת אלנט מפעילה קורסים מטעם משרד החינוך בלמידה מרחוק:
לקישור לאתר אלנט לחצו כאן
לקישור לאתר משרד החינוך לחצו כאן
מתוך  רשימת הקורסים תשע"ד:
אלנט - השתלמויות מורים תשע"ד
דוגמת השתלמות:
חקר ציפורים בחט"ב
קהל יעד: מדריכים ומורים למדע וטכנולוגיה העוסקים ביישום תוכנית חקר ציפורים בחט"ב -
מורים שהשתלמו בהשתלמות חקר ציפורים בקיץ תשע"ג + המורים העמיתים שמיישמים
איתם את התוכנית בבית ספרם+ מדריכים בי"ס שמדריכים את המורים המיישמים.
מפתחות ומנחות: יהבית לוריא, שלומית ליפשיץ, רונית משיח.
מועד התחלה של הקורס: נובמבר 2013
תיאור הקורס:
בשנת הלימודים תשע"ד יפעיל הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף עם אגף טכנולוגיות מידע ופרופ' יוסי לשם מאוניברסיטת תל אביב את התכנית לחקר של ציפורים נודדות ב-50 בתי ספר בארץ, מתוכם כ- 30 בתי ספר יסודיים, כיתות ו' וכ- 15 חטיבות ביניים.
הקורס המקוון של קבוצת חקר ציפורים חט"ב ילווה את ההוראה והעשייה של הרכזים, המדריכים והמורים בתוכנית חקר הציפורים. המורים יתנסו בשטח ביישום תוכנית החקר בכיתות חט"ב, ובקורס המקוון נעבוד על התהליכים והתוצרים בעקבות יישום התוכנית: יעלו תובנות, הצעות, בעיות שונות עליהן נדון בשיתוף עמיתים ומומחים. תוך כדי הקורס, המשתתפים יקבלו העשרה ויעבדו בשיתופיות באמצעות כלים מקוונים.

מטרות הקורס:

הרחבת הידע הדיסציפלינארי והעמקתו בנושאים: מערכות אקולוגיות, עולם העופות, נדידת הציפורים, מגוון המינים בשילוב חינוך לקיימות
הרחבת ידע התוכן הקוריקולרי והפדגוגי בהלימה למסמך אב ותוכנית הלימודים: מסגרות לשילוב חקר הציפורים בחט"ב, בהלימה לרצפי ההוראה המשלבים התנסויות מרכזיות בנושאים הרלוונטיים והבנייה של מיומנויות חקר מדעי ופתרון בעיות.
פיתוח תהליכי חשיבה בתהליך החקר המדעי ופתרון בעיות: א. הבניית מיומנויות החקר המדעי תוך יישום כלי התיווך המוצעים בתלקיט החקר לתלמיד. ב. דגש על מיומנויות תצפית, תכנון חקר, עיבוד נתונים והסקת מסקנות. ג. גיבוש והתנסות בדגמים שונים להנחיית התלמידים בתהליך שלם של חקר ציפורים.
התנסות ביישום כלים מקוונים לצורך הרחבה ידע, תהליכי משוב ושיתוף מורים ותלמידים בתהליכים ובתוצרי למידה של חקר ציפורים והנחייתו:
א. מפגשים סינכרוניים להפקת תובנות מיישום תוכנית חקר ציפורים בבתי הספר שלב אחרי שלב, וכן לצורך פיתוח קבוצתי של רעיונות ומשאבים ליישום.
ב. בלוג לתעוד ורפלקציה אישית, תוך שיתוף עמיתים.
ג. אתר בית ספרי לשיתוף בין צוותי תלמידים ובתי"ס
ד. כלים מתוקשבים למעקב וחקר ציפורים
פיתוח קבוצתי של רעיונות ומשאבים להוראת התוכנית:
א. מסגרות הוראה מתאימות ליישום תוכנית חקר ציפורים בחט"ב
ב. יוזמות ליישום התוכנית בקונטקס מקומי.
ג. סביבה חוץ כיתתית שתלווה את תהליך חקר הציפורים במסגרת התוכנית.

מבנה ההשתלמות:
ההשתלמות תתקיים ברובה בלמידה מרחוק ותכלול 11 מפגשים בהיקף של 2-4 ש':
א. 2 מפגשי פנים אל פנים- אחד של כל הקבוצה והשני בצוותים בית ספריים או אזוריים.
ב. 4 מפגשים סינכרוניים.
ג. 6 פעילויות א-סינכרוניות.
דרישות כלליות מהמשתתפים:
המשתתפים יצטרכו לקחת חלק פעיל ביחידות הלימוד בהשתלמות ולהגיש תלקיט דיגיטאלי של משימות הקורס לצורך קבלת גמול.