קורסים למורים
l-net זכיינית של משרד החינוך למתן סביבות מתוקשבות לבתי הספר ולפיתוח קורסים בלמידה מרחוק למורים ותלמידים.
קורסים למורים - אמנות
אגף טכנולוגיות מידע מציע קורסים ייעודיים ויחידות לימוד בלמידה מרחוק המיועדים הן למורים והן לתלמידים:

למורים - מורי בתי הספר יסודיים ומורי בחטיבות הביניים: קורסים בסיסיים ומתקדמים לפיתוח מקצועי בשילוב התקשוב למורים. כל הקורסים מוכרים לצורך גמול השתלמות.

לתלמידים - קורסי העשרה להעצמת תלמידי והתמקצעותם במיומנויות תקשוביות לצורך סיועם הפעיל בהרחבת השימוש בתקשוב בבתי הספר.

מבנה הקורס - תכני הקורס והלמידה מתקיימת בסביבת מוודל. מפגשי הלמידה מתקיימים בלמידה מקוונת (סינכרונית) ולמידה עצמאית ושיתופית בסביבת המוודל המלווה את הקורס (אסינכרונית). בקורסים משולבים לעיתים גם מספר מצומצם של מפגשי פנים אל פנים על פי שיקול דעת והתאמה לקורס וללומדים .

השתלמויות מורים  תשע"ד:
- חושבים עיצוב - תהליך פיתוח מוצר במעבדת העיצוב
- מאפריים משה ליליאן ועד עדי נס, פרקים באמנות ישראלית