קורסים למורים
l-net זכיינית של משרד החינוך למתן סביבות מתוקשבות לבתי הספר ולפיתוח קורסים בלמידה מרחוק למורים ותלמידים.
קורסים למורים - אוריינות מידע ומחשב
אלנט - השתלמויות מורים תשע"ד
חברת אלנט מפעילה קורסים מטעם משרד החינוך בלמידה מרחוק:
לקישור לאתר אלנט לחצו כאן
לקישור לאתר משרד החינוך לחצו כאן
מתוך  רשימת הקורסים תשע"ד:
- פדגוגיה מיטבית בלמידה מרחוק
-כיתה מתוקשבת
- תקשורת ברשת - מדיה חברתית חינוכית
- אוריינות מידע ומחשב לחטיבת הביניים
- שילוב התקשוב בתהליכי הוראה, למידה והוראה
לפניכם סילבוס מאחד הקורסים :
אוריינות מחשב ומידע בלמידה מרחוק– למורי בתי ספר יסודיים, מתחילים
מנחה: ענת קלדרון

העידן הדיגיטלי וההתפתחויות הטכנולוגיות יצרו פרדיגמות חדשות בהוראה-למידה. בקורס זה נכיר את התשתית התאורטית והרציונל הפדגוגי לשילוב אוריינות מחשב ומידע בתכניות הלימודים השונות; נבחן אסטרטגיות, מודלים וכלים מקוונים שמטרתם לקדם את מיומנויות המאה ה- 21, נתכנן ונבחן דרכים שונות לשילובם המיטבי בהוראה.
במסגרת הקורס נעסוק במיומנויות הבסיסיות הנדרשות מתלמידים בביה"ס היסודי ונדגים דרכים מגוונות ל הקניית מיומנויות מחשב ומידע בסביבת הלמידה.
להלן המיומנויות מרכזיות:
ממידע לידע - איתור ואיסוף מושכל של מידע, סינון המידע, שיפור וייעול מיומנויות חיפוש.
גלישה בטוחה - יתרונות השימוש ברשת מול הסכנות ברשת. הכרה ודרכי התמודדות, עידוד המודעות בקרב תלמידים בגילאים שונים לסכנות וכן לדרכי התמודדות עם הנושא.
העמקה של מיומנויות תקשוב - שיפור העבודה בכלי אופיס (בעיקר בתכנת Power Point) וכן שכלול המיומנות בשימוש במצגות ובאינטרנט לצרכי הוראה למידה. וכן שימוש בכלי דיגיטאלי המאפשר עיבוד טקסט והצגתו באופן גראפי.
בניית פעילות מתוקשבת מיטבית- מודלים של למידה מתוקשבת, הערכת פעילויות מתוקשבות, תכנון והפעלת פעילות מתוקשבת.

**מרבית הפעילויות בקורס תתבצענה בלמידה שיתופית כמו דיונים בפורום, משובי עמיתים, פיתוח שיתופי וכו'.

קהל היעד: מורים בבית ספר היסודי