משחקי שפה, תקשורת ורגשות
מגוון משחקים ללימוד וביסוס קריאה וכתיבה, לשיפור שפה דבורה ולפיתוח תקשורת והבעת רגשות
יוצרים סיפור
12 סדרות תמונות ליצירת 12 סיפורים
במשחק 48 קלפים: 12 סדרות של 4 תמונות בכל סדרה. 
ניתן לשחק בשלוש רמות קושי:
רמה א: בוחרים בסדרה אחת של תמונות . מסדרים עבור הילד את הקלפים על פי סדר התרחשות הסיפור. מבקשים מהילד לספר מהו סדר הפעולות בסיפור, תוך שימוש במושגים כמו : בתחילה, אחר כך,  לבסוף, בשלב הראשון , בשלב השני, בשלב השלישי, בשלב האחרון . 
רמה ב: בוחרים סדרה אחת של תמונות. מבקשים מהילד לסדר את הקלפים על פי סדר התרחשות הסיפור. מבקשים מהילד לספר מהו סדר הפעולות בסיפור (כמו ברמה א). 
רמה ג: בוחרים שתי סדרות (או יותר על פי רמת הקושי שאליה מבקשים להגיע). מערבבים את כל הקלפים. מבקשים מהילד למיין את הקלפים לסדרות (4 קלפים בכל סדרה). מבקשים מהילד להסביר על פי מה מיין את הקלפים: רקע, דמויות, או צבע. מבקשים מהילד לסדר כל סיפור ולספר מהו סדר הפעולות בסיפור (כמו ברמה ב)
יוצרים סיפור
 
₪ 99
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
הוראות משחק
הוראות משחק