מודלים ועזרי חשבון

סטנד מספרים עד מיליון
לייצוג מספרים ולייצוג שבר עשרוני
סטנד מורחב המאפשר הצגה של מספרים ממספרים בני שתי ספרות ועד למספרים בני שבע ספרות. על גבי הסטנד כרטיסי מספר בשבעה צבעים שונים, המייצגים:
אחדות, עשרות, מאות, אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים ומיליונים. המספרים מופיעים עם סימני פסיק לצידם על פי מיקומם.
הצד השני של הסטנד מאפשר הצגת שבר עשרוני עד 3 מקומות מימין לנקודה העשרונית. 
מידות הסטנד: אורך 36 ס"מ וגובה 10 ס"מ. 
סטנד מספרים עד מיליון
 
₪ 69
הוספה לסל