מודלים ועזרי חשבון

ערכת בסיס 10
אחדות, עשרות, מאות ואלפים מתחברים להמחשת מושג המספר ולארבע פעולות חשבון
מודל עשורי כמותי, בו מיוצגות הספרות על ידי גופים בייצוג כמותי ישיר.
כל 10 יחידות מוכלות בדיוק על ידי היחידה הגדולה יותר. 10 יחידות שוות בכמותן גודלן וערכן לעשרת אחת וכך הלאה.
ערכת בסיס 10 מאפשרת המחשת 4 פעולות החשבון במספרים שלמים ומספרים עשרוניים ואת המחשת משמעות האחוזים והנפח.

ניתן לרכישה בצורות הבאות:
מערכת בסיס 10 לכיתה - מכילה 1200 אחדות, 120 עשרות, 120 מאות, 12 אלפים חוברת הדרכה למורה.
מערכת בסיס 10 לקבוצה - מכילה 600 אחדות, 60 עשרות, 60 מאות, 6 אלפים.
מערכת בסיס 10 לתלמיד - מכילה 100 אחדות, 10 עשרות, 10 מאות, 1 אלפים. (מתאים למורים להוראה מתקנת ללמידה פרטנית ולהמחשה אישית לילד בבית).
הערה: הערכות כולן מגיעות בצבע צהוב

ניתן לקנות בנפרד:
אחדות (100 בשקית)
עשרות (50 בשקית)
מאות (10 בשקית)
אלפים (2 קוביות)
לצפייה בסרטון הדגמה
 
בסיס 10 לכתה
 
₪ 785
הוספה לסל
בסיס 10 לקבוצה
 
₪ 399
הוספה לסל
בסיס 10 לתלמיד
 
₪ 89
הוספה לסל
אחדות מתחברות-100 יח
 
₪ 17
הוספה לסל
עשרות מתחברות - 50 יחד
 
₪ 39
הוספה לסל
מאות מתחברות - 10 יח'
 
₪ 39
הוספה לסל
אלפים - 2 יח
 
₪ 39
הוספה לסל
סרגל בסיס 10
 
₪ 20
הוספה לסל
מדריך לבסיס 10
 
₪ 37
הוספה לסל
חוגות המבנה העשרוני
 
₪ 18
הוספה לסל