שברים ואחוזים
מגוון עזרים ומשחקים להמחשת מושג השבר ולתרגול פעולות בשברים ואחוזים
 
בינגו מתמטיקה
שלושה משחקי בינגו לשיפור הידע המתמטי לתלמידי כתות ג-ו
בכל משחק 36 לוחות למשחק (ל - 36 תלמידים) ומדריך למורה.
במדריך: דף הוראות למשחק, דף שאלות+בקרה למורים, דף תשובות לגזירה.
משחקי הבינגו משמשים את המורה לחזרה על החומר, כוללים שאלות בתחומים שונים ומפתחים פעילויות חקר, מיומנות חשיבה, מיומנות חישוב בעל-פה ושליטה בעובדות היסוד.
ניתן לרכוש:
בינגו המספרים הרציונליים: שברים ומספרים שלמים לכיתות ד-ו.
בינגו המבנה העשרוני לכיתות ג-ד.
בינגו מצולעים לכיתות ה-ו.
 
בינגו מספרים רציונלים
 
₪ 37
הוספה לסל
בינגו המבנה העשרוני
 
₪ 37
הוספה לסל
בינגו מצולעים
 
₪ 37
הוספה לסל