מודלים ועזרי חשבון

פאון 10 פאות ענק
מיועד למשחקי חשבון בזוגות ובקבוצה
פאון ענק מגומי צבעוני (14 ס"מ) ללימוד הרכבי המספר, ספירה ומנייה, מהות החיבור והחיסור. לשימוש במשחקים שונים וללימוד הסתברות בכתות הגבוהות
על הפאון מספרים מ1-9. 
פאון 10 פאות ענק
 
₪ 29
הוספה לסל