מתמטיקה
חוברות לפיתוח חשיבה מתמטית וחקר לתלמידים מתקדמים
חוברות נושאיות בנושאי: שברים, לוח המאה והנדסה
חוברות מיוחדות לתלמידים מתקשים
חשבון מהעיתון
פיתוח אוריינות מתמטית באמצעות סיטואציות חשבוניות
באישור מ.החינוך לחינוך המיוחד מס' 77.41.023.00-44
החוברות מפתחות אוריינות מתמטית באמצעות סיטואציות חשבוניות הקשורות למגוון עשיר של נושאים מהעולם הסובב את הילדים: ספורט, תרבות הפנאי, חופש, קניות ועוד. הטקסטים לקוחים מהעיתונות ומכתבי-עת המוכרים לילדים ונמצאים בכל בית.
הבעיות עוסקות בתכנים מתמטיים התואמים את תוכנית הלימודים ומטפחות בתלמיד מיומנויות שונות: שימוש במאגרי נתונים, קריאת טבלאות ודיאגרמות, השוואה, אומדן, העלאת השערות, בדיקת מידת ההגיון של הפיתרון ועוד.
הפעילויות מתאימות לכיתות הטרוגניות ומופיעות ברמת מורכבות שונה.
חשבון מהעיתון לכתות ד-ה:
 
₪ 31.20
הוספה לסל
חשבון מהעיתון לכתות ה-ו:
 
₪ 31.20
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
פעילות לדוגמה חלק א
פעילות לדוגמה חלק א
פעילות לדוגמה חלק ב
פעילות לדוגמה חלק ב
פעילות לדוגמה חלק ג
פעילות לדוגמה חלק ג