עזרים לקלינאי תקשורת

קליק אותיות ומילים
ניתן לרכוש קליק אות-מילים ו/או קליק אות- אותיות
משחק לזיהוי מהיר של אות וניקוד לפיתוח שטף ודיוק בקריאה, אבחנה חזותית ומהירות תגובה. לגיל 5+
2-4 משתתפים
קילק אותיות: מזהים במהירות זוג אותיות זהות שיש להן גם ניקוד זהה מקליקים וזוכים בכרטיס!
קליק מילים: מזהים במהירות זוג קלפים שיש להם מילים זהות מקליקים וזוכים בכרטיס!
קליק אות- אותיות
 
₪ 120
הוספה לסל
קליק אות- מילים
 
₪ 120
הוספה לסל