ספרי מיריק שניר

 
הסיחה הנסיכה
מבוסס על זיכרון ילדות ועוסק ביחסי אם בת החל מינקות.

"היא הייתה סוסה גבוהה ואצילה, על צוואר הייתה תלויה לה מצילה, יום אביב נעים, בדיוק בשעת זריחה, היא צנפה בקול צלול: "נולדה סייחה!" ילדה קטנה נתנה לה את שמה: נסיכה. ונפשה נקשרה בנפשה. יום אחד יצאו הילדים לטיול, הסוסה האם נלקחה ללוות אותם, אבל הסייחה היונקת נשארה באורווה. "אמרה הילדה: "היא לבד באורווה, ומה, אם תבכה, אם תהיה רעבה?" הטיול היה יפה, אך לאחר הארוחה, החלה הילדה לבכות שהיא מתגעגעת לאמא... הושיבו אותה על גב הסוסה, ובאותו רגע החלה הסוסה לשעוט לעבר האורווה, אל הסייחה שלה, והילדה על גבה. "קראה הילדה: "רוצי רוצי קדימה, בוכה הנסיכה ורציתי את... אמא!!!" והיא נופלת מגב הסוסה הדוהרת. הסיפור מסתיים במפגש מרובע הסייחה והסוסה עם האם והבת, ובסוף מודה הסופרת – "כן, כל זה אמת ואני הילדה."
מתאים לילדי גן – כתה ד'. בגיל התבגרות לשיחה על הורות. הורים. סבים. מחנכים.
מאת- מיריק שניק
איורים: עפרה עמית
הסיחה הנסיכה
 
₪ 64
הוספה לסל