הנדסה ומדידות
מבחר עזרי לימוד להמחשת מצולעים, גופים , פוסטרים ומשחקים לתרגול וחקר
מבחר עזרי לימוד ומשחקים בנושא מדידות: זמן, משקל, מרחק, גובה ונפח
קסם המדידה - ערכת מדידות
ערכת כרטיסי עבודה לתלמידי בית הספר היסודי מזמנת התנסות בעזרים שונים לאומדן ולחידוד תחושת הצורך במדידה מדויקת ובאמצעים מקובלים למדידה. בערכה פעילויות לממדים השונים של המדידה: אורך, שטח, נפח, משקל וזוית.
לכל ממד הותאמו פעילויות לשלבים השונים בהוראת המדידה: השוואה ישירה, השוואה באמצעות מתווך, השוואה ביחידת מידה שרירותית, שימוש ביחידת מידה מוסכמת וחישוב. בלימוד שלבי המדידה השונים אפשר להשתמש בעזרים נוספים מאתר יסוד.
הערכה מלווה במדריך למורה ובשקפים. בתמונה - מרכז פעילות בו פרושים כרטיסי העבודה.
בצוות הפיתוח:
ד"ר מרים בן יהודה
אורית וולמן
נחמה חורין
ד"ר איריס רוזנטל
 
קסם המדידה - ערכת מדידות
 
₪ 99
הוספה לסל