ערכות אבחון

אבחון המספרים השלמים
ערכה שניה במערכת אבחונים בחשבון שמטרתה לקבוע מקומו של כל תלמיד בכל אחד מהתכנים החשבוניים החל מהגן ועד סוף ביה"ס היסודי
אבחון זה מארגן את הנושאים השייכים לתכנית הלימודים של המספרים השלמים (כתות א-ד). האבחון מחולק על פי נושאים המותאמים לכיתות השונות. כל נושא מכיל את נדבכי התוכן השייכים לו. ניתן לבדוק את הידע של התלמיד בהתאם לנורמה הכתתית הנדרשת ובהתאם לרמת התלמיד יחסית לעצמו בכל נושא. באבחון שני חלקים: מדריך למאבחן וערכת אביזרים.

בנוסף מחולק האבחון לשלושה נושאים מרכזיים: חיבור וחיסור , כפל וחילוק ויחס בין שלם לחלקיו

שם המחבר:   דסי סגל - הוצאת אח
אבחון המספרים השלמים - ספר
 
₪ 98
הוספה לסל
אבחון המספרים השלמים - אביזרים
 
₪ 142
הוספה לסל