ערכות אבחון

מבחן מעש"ה המחודש
מבחן עיבוד שפה דבורה לילדים בני 5 – 11 שנים
ערכה זו מיועדת לקלינאי תקשורת, מאבחנים דידקטיים ופסיכולוגים חינוכיים.

בערכה: מדריך לבודק/ת, לוח סמלים ו 25 עותקים של דפי מבחן.

מבחן מעש"ה הינו מבחן להערכת השפה הדבורה אצל ילדים בני 5-11 שנים. בעזרת מבחן מעש"ה אפשר לתכנן טיפול לשוני לילד בעל קשיי שפה. אפשר לבדוק אם קיימים תת-מבחנים שבהם הילד מתקשה, לעומת אלה שבהם תפקודו גבוה יותר, ולבנות תכנית טיפולית בהתאם.

המבחן מכיל חמישה תת- מבחנים העוסקים בקטגוריות, דמיון, שוני, רב משמעות ותיאורים. כמו כן מכיל המבחן שני קדם-מבחנים העוסקים בשיום ובפעלים. חמשת תת-המבחנים בודקים יכולות ארגון והבעה בעל-פה – סמנטיות וסינטקטיות בהן באים לידי ביטוי מיומנויות של שליפה, ארגון משפטים, הכללה ועוד.
מבחן מעש"ה המחודש
 
₪ 149
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
מבוא מתוך המדריך למורה
מבוא מתוך המדריך למורה
דוגמה לתת מבחן מתוך הערכה
דוגמה לתת מבחן מתוך הערכה
דוגמאות לאופן מתן ציונים לתת מבחן והסברים
דוגמאות לאופן מתן ציונים לתת מבחן והסברים