ערכות אבחון

ערכת מעק"ב
מיפוי עדכני של קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות
בהוצאת מכון מופ"ת ואגודת ניצן

ערכה חדשנית לאיתור מוקדם של קשיי קריאה וכתיבה אצל ילדים בבית הספר היסודי, פותחה על ידי מוכן מופ"ת - בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות ואגודת "ניצן" - אגודה לקידום ילדים ובוגרים לקויי למידה.
הערכה מיועדת למיפוי תהליכים בסיסיים בקריאה ובכתיבה בקרב תלמידי כתות ב-ו. הערכה מציעה נורמות ארציות ומתוקננות ומטרתה לתת בידי המורים כלי מהימן לאיתור רמת התלמיד.
ערכת מעק"ב כוללת: מדריך עיוני ויישומי למורה בבית הספר היסודי, ערכת מבחנים וחוברת רישום וסיכום ממצאים.
בראש צוות פיתוח הערכה עומדת ד"ר מיכל שני.
חברות בצוות: דורית לחמן, צילה שלם, אמירה בהט וטלי זייגר.
הפיתוח התאפשר באמצעות מדגם מייצג אשר כלל 1500 תלמידים מכל רחבי הארץ. 
ערכת מעק"ב
 
₪ 202
הוספה לסל