ספרי עיון והדרכה

הערכה מרובת פנים במערכת החינוך
מגוון סוגי ההערכה החל מרמת התלמיד דרך רמת הכיתה והשכבה ועד לרמה המוסדית
הספר מציג רעיון מקורי על האפשרויות ליישם בו-זמנית את שלושת פני ההערכה:

א. ההערכה המקובלת, הנורמטיבית - לפיה המורה בוחן את התלמידים כדי לבדוק אם השיגו את התקנים החינוכיים הנדרשים, כמו באוריינות הלשונית והמתמטית.

ב. הערכה פרשנית ומעצימה - לפיה המורה והתלמיד שותפים במעשה ההערכה, כשהתלמיד רוכש כלים להערכה ולהכוונה עצמית, כמו ברכישת מיומנויות למידה ואוריינות מדעית.

ג. הערכה עצמית לצמיחת הלומד - לפיה התלמיד יוזם, מתכנן ומבצע את פעולות ההערכה וצומח בלמידתו העצמית, כשהמורה מלווה וממקד את הלומד לפי הצרכים המתגלים, כמו בלמידת חקר בנושא האישי והלימודי.

גישת הספר מתאימה לבתי-הספר במאה ה-21 המבקשים להשיג מטרות מרובות ברמות מורכבות גבוהה וליישם הערכה דיפרנציאלית. במיוחד חשובה גישה זו לחברתנו שהיא רב-תרבותית ורב-עדתית. ייחודו של הספר בכך שהוא משלב בין צורכי החברה וצורכי קבוצות ויחידים בתוכן, והוא מכיל דוגמאות רבות מאוד המדגימות מצבי הערכה שונים. הדוגמאות נאספו כולן מתוך מציאות ממשית בבתי-ספר בישראל.

הספר מיועד ומתאים לכל העוסקים בחינוך, החל מהמורים, המדריכים, מנהלי בתי-ספר ומפקחים, ועד למובילי מדיניות החינוך ומכשירי המורים. כמו כן עשוי הספר לשרת יישומי מחקר והוראה אקדמיים.

על המחברות:

ד"ר רבקה גלובמן, מרצה בכירה בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת בר-אילן, שימשה כראש החוג להכשרת מורים וכראש הלימודים לתואר שני בחינוך. יועצת בועדות שונות של משרד החינוך.

ד"ר עליה קולא, שימשה שנים רבוצת כמרכזת הדרכה במחלקה לתכניות ושיטות של משרד החינוך , וכיועצת פדגוגית לבתי ספר. אחראית ארצית, מרכזת ומרצה בקורסי השתלמות רבים למורים, למדריכים ולמנהלים, במשרד החינוך ובאוניברסיטה. מתפקדת כיום כמפקחת בית ספר ייחודי.

שם המחבר:   רבקה גלובמן, עליה קולא
הערכה מרובת פנים במערכת החינוך
 
₪ 86
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
ביקורת עיתונות מאת ד"ר אברהם כהן
ביקורת עיתונות מאת ד