ספרי עיון והדרכה

פתרון בל"שי
בעיות לא שגרתיות במתמטיקה-דרכי פתרון והצעות לפעילות
מדריך מעשי למורה

הספר מיועד למורים לתלמידי בית הספר היסודי וחטיבת הביניים.
בספר שורה של בעיות בלתי שגרתיות לפי המיון הבא:
בעיות עם פתרונות מרובים. בעיות חקר ומציאת כלל. בעיות שלפתרונן נדרש ידע עולם.
תרגול נושא מתמטי בדרך לא שגרתית. בעיות ללא פתרון. המרות לא שגרתיות.
בעיות שניתן להרחיבן.
מבנה הספר: (עבור כל בעיה)
הצגת הבעיה.
ידע קודם נחוץ.
לאיזו כתות מתאימה הבעיה.
מטרות הפעילות.
פתרון הבעיה.
דרך העבודה בכתה.
מידע לגבי קשיים ותפיסות מוטעות של תלמידים בפתרון הבעיה.
הצעות להרחבת הבעיה

שם המחבר:   ד"ר דליה אסמן
פתרון בלשי
 
₪ 44
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
מערך שיעור לדוגמה
מערך שיעור לדוגמה