כישורי שפה
ספרי לימוד מאושרים לחינוך הרגיל ולחינוך המיוחד לבית הספר היסודי ולחטיבות הביניים, חוברות נושאיות וחוברות חופש
בדרך הזה"ב
זהירות בדרכים
ספר לימוד מאושר לכתות ב
מאת רבקה סלע ואילנה פרידה
ספר הלימוד נבנה בהלימה לתוכנית הלימודית של משרד החינוך. הספר מלווה במדריך שמנחה את המורה בהוראת הזה"ב. במדריך מגוון רב של רעיונות לפעילויות נוספות והרחבות לנושאים הנלמדים וקישורים לרשת.
רמי בן השבע ובני משפחתו מלווים את התלמיד בלימוד הזה"ב. המקרים והחוויות שעוברות עליהם מזמנים לימוד של חוקים כללים והתנהגויות לזהירות בדרכים. בתהליך הלמידה ירכשו הלומדים ערכים כגון אחריות אישית וחברתית, שיתוף פעולה, התחשבות לזולת, ציות לחוקים, מעורבות חברתית, סבלנות, קבלת השונה, 
הספר מחולק ל- 33 שיעורים. בכל שיעור מוצג מקרה או אירוע המזמנים שיח כיתתי עבודה עצמית, או קבוצתית.  הספר בנוי בהלימה לתהליך התקדמות הילדים ברכישת הקריאה והכתיבה בכיתה א. המשימות בספר מגוונות ומרמות חשיבה שונות: השוואה עמ' 69 , הסקת מסקנות עמ' 58, זיהוי רכיבים וקשרים עמ' 60,  מיון עמ' 80, סיבה ותוצאה עמ' 63, 77. כתיבה יצירתית עמ' 29, 22, 37. טיעון ונימוק עמ' 63, 64. רפלקציה עמ' 86.

הספר משלב בתוכו תחומי דעת שונים כגון:
 ספרות: טקסטים ספרותיים  ( מעבר חציה המצאה נהדרת\ דתיה בן דור עמ' 20, האיש הירוק ואיש האדום\ רבקה אליצור עמ' 26, פקק בכביש\ חלפי עמ' 43.)
איכות הסביבה: סביבה ירוקה עמ'53-69
היסטוריה: ההיסטוריה של האופניים עמ' 52 
חשבון: עמ' 50-51.
טכנולוגיה: מבנה האופניים עמ' 55 , תקשורת בלתי מילולית סמלים ותמרורים עמ' 70-74.
חינוך לבריאות: מודעות לסכנות עמ' 12-13, 63, 36
יצירה: הכנת סימנייה עמ' 15, הכנת חמסה עמ' 81
משימות הערכה חלופיות: 81-86.
בדרך הזה"ב
 
₪ 33.10
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
מדריך למורה
מדריך למורה
דפים לעיון מתוך הספר
דפים לעיון מתוך הספר