ספרי עיון והדרכה

הפרעות היגוי בשפה העברית
סוגיות תאורטיות והשלכות קליניות - חלק א
הקריה האקדמית אונו
גילה טובול לביא וחנה פוטר כ"ץ
הספר הפרעות היגוי בשפה העברית, על שני חלקיו, הוא הראשון בתחומו בשפה העברית והוא מותאם להגאי השפה ולתרבותה.
בחלק א:
הספר עוסק ברכישה פונולוגית טיפוסית, בהפרעות ההיגוי השונות ובהשלכותיהן, תוך התייחסות לאפיוני השפה העברית.
הספר כולל תיאור הפרעות ההיגוי השונות: הפרעות היגוי על בסיס פונטי, פונולוגי, אפרקסיה, מומי חיך ושפה מולדים ולקות שמיעה.
הוא מתאר את אפיוניהן וסוקר את ההשלכות התפקודיות של הפרעות אלה.
בחלק ב: 
דן הספר בהיבטים שונים של הפרעות היגוי מוטוריות ופונולוגיות, מציעה הסתכלות רחבה על הפרעות היגוי אלה, מאפיין אותן וסוקר דרכי התערבות אפשריים.
למי מיועד הספר?
חלק א:לאוכלוסיה מגוונת הכוללת קלינאי תקשורת, מטפלים ומורים העוסקים בחינוך וטיפול בילדים ומתבגרים עם הפרעות היגוי שונות
וכן הורים המבקשים ללמוד על הקשיים של ילדיהם בתחום זה.
חלק ב: לקלינאי תקשורת העוסקים באבחון וטיפול בהפרעות ההיגוי השונות. 
חלק א
 
₪ 84
הוספה לסל
חלק ב
 
₪ 84
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
דפים מתוך פרק חלק א
דפים מתוך פרק חלק א
חלק א - תוכן עניינים
חלק א - תוכן עניינים
חלק ב - מבוא ותוכן
חלק ב - מבוא ותוכן
חלק ב-מתוך פרק 6
חלק ב-מתוך פרק 6