משחקי שפה, תקשורת ורגשות
מגוון משחקים ללימוד וביסוס קריאה וכתיבה, לשיפור שפה דבורה ולפיתוח תקשורת והבעת רגשות
צלילי קריאה
משחק לביסוס הקריאה על פי סדר התנועות
פיתוח : מיכל דודוביץ'
המשחק מציע חווית קריאה כבר מהצעדים הראשונים של רכישתה.
המילים והתמונות בחמשת המשחקים שבקופסה מותאמות להתקדמות ברכישת התנועות. 
מטרות המשחק:
פיתוח יכולת הבחנה בין צלילי המילה.
זיהוי מהיר של צליל פותח, צליל סוגר, צלילי המילה ורצף האותיות בה.
חיזוק המודעות הפונולוגית והקשר בינה ובין המילה הכתובה. 
קידום הדיוק והשטף בקריאה
הרחבת הידע הכללי והאוצר הלשוני
פיתוח הבחנה חזותית
שיפור זריזות תגובה. 
חלקי המשחק:
פעמון, שעון חול וחמישה משחקים לפי חמש התנועות. בכל משחק 45 קלפים. 
חמשת המשחקים על פי סדר התנועות: קמץ-פתח, חיריק, חולם, צירה-סגול, שורוק-קובוץ. 
מטרת המשתתף:
לצבור את מספר הקלפים הרב מיותר.
מיועד ל 2-4 משתתפים

 
צלילי קריאה
 
₪ 129
הוספה לסל