ספרי עיון והדרכה

הפרעות היגוי בשפה העברית
סוגיות תאורטיות והשלכות קליניות - חלק א
הקריה האקדמית אונו
גילה טובול לביא וחנה פוטר כ"ץ
הספר עוסק ברכישה פונולוגית טיפוסית, בהפרעות ההיגוי השונות ובהשלכותיהן, תוך התייחסות לאפיוני השפה העברית.
הספר כולל תיאור הפרעות ההיגוי השונות: הפרעות היגוי על בסיס פונטי, פונולוגי, אפרקסיה, מומי חיך ושפה מולדים ולקות שמיעה.
הוא מתאר את אפיוניהן וסוקר את ההשלכות התפקודיות של הפרעות אלה.
למי מיועד הספר?
לאוכלוסיה מגוונת הכוללת קלינאי תקשורת, מטפלים ומורים העוסקים בחינוך וטיפול בילדים ומתבגרים עם הפרעות היגוי שונות
וכן הורים המבקשים ללמוד על הקשיים של ילדיהם בתחום זה. 
הפרעות היגוי בשפה העברית
 
₪ 84
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
דפים מתוך פרק לדוגמה
דפים מתוך פרק לדוגמה
תוכן עניינים
תוכן עניינים