מודלים ועזרי חשבון

ערכה קבוצתית המבנה העשרוני א
לימוד המבנה העשרוני לכתות א דרך המחשה ומשחק
בערכה:
4 חוגות המבנה העשרוני
4 חשבוניות עמודות בצרוף לוחיות מספר 
1000 אחדות מתחברות - בסיס 10
40 - משטחי מאה מתחברים
100 - עשרות מתחברות
מאפשר המחשת מבנה המספר בצורות שונות
 
ערכה קבוצתית המבנה העשרוני א
 
₪ 490
הוספה לסל