מדעים לחטיבה העליונה
ספרי לימוד מאושרים בכימיה בהוצאת הטכניון - המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים
ראש הפרויקט: פרופ' יהודית דורי
ספרי לימוד בפיזיקה מלווים בתקליטורים
סדרת הסדנה הסביבתית
מדעי הסביבה לחטיבה העליונה באישור משרד החינוך
המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון

יחידת הלימוד עונה על המטרות של תפיסת הסביבה כמערכת דינמית, הדגשת יחסי הגומלין אדם-סביבה, אחריות האדם על הסביבה ודיון ברעיון של פיתוח בר קיימא.
היחידה מעודדת חשיבה גלובלית, תוך פעולה מקומית ולימוד על הסביבה, בסביבה ולמען הסביבה.
ההיכרות עם סביבות שונות והגורמים המשפיעים עליהם, העבודה בשטח והפעולות למען הסביבה יאפשרו לתלמידים להיות מודעים לבעיות הסביבה השונות ולנסות להתמודד איתן בצורה מושכלת.
יצאו לאור בסדרה החוברות הבאות:
סביבה עירונית
הים התיכון וחופיו
חולות
חורש - חורשה
תעשייה
נחלים
ספר הלימוד בנוי משלושה חלקים:
חלק א - הכנה מקדימה
חלק ב - סיור ותצפיות בסביבה
חלק ג - סיכום התצפיות , הסקת מסקנות
שמות המחברים: ד"ר ענת אברמוביץ, ד"ר עביר עאבד, ד"ר אירית שדה
ראש הפרויקט: פרופ' טלי טל
סביבה עירונית
 
₪ 17.70
הוספה לסל
הים התיכון וחופיו
 
₪ 17.70
הוספה לסל
חולות
 
₪ 17.70
הוספה לסל
חורש- חורשה
 
₪ 17.70
הוספה לסל
תעשייה
 
₪ 17.70
הוספה לסל
נחלים
 
₪ 17.70
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
חלק א'- הכנה מקדימה מתוך סביבה עירונית
חלק א'- הכנה מקדימה מתוך סביבה עירונית
חלק ב'- סיור בסביבה
חלק ב'- סיור בסביבה
חלק ג'- סיכום מתוך הים התיכון
חלק ג'- סיכום מתוך הים התיכון
מדריך כללי להורדה חינם
מדריך כללי להורדה חינם