מודלים ועזרי חשבון

פאונים ליצוג המבנה העשרוני
ארבעה פאונים המייצגים אחדות,עשרות מאות ואלפים
גודל כל פאון 34 מילימטרים. לכל פאון 10 צלעות ועליהן המספרים 0-9, 00-90, 000-900 ן 9000-000 בהתאמה. 
את הפאונים ניתן להטיל ולבנות בעזרתם מספרים, לבנות תרגילי חיבור וחיסור וכן להשתמש בהם בשילוב סטנד המספרים ובסיס 10. 
פאונים ליצוג המבנה העשרוני
 
₪ 29
הוספה לסל