מדעים לחטיבה העליונה
ספרי לימוד מאושרים בכימיה בהוצאת הטכניון - המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים
ראש הפרויקט: פרופ' יהודית דורי
ספרי לימוד בפיזיקה מלווים בתקליטורים
איכות האוויר סביבנו - בשפה הערבית
יח’ לימוד העוסקת בהיבטים שונים של איכות האויר
להוראת מוט"ב באישור משרד החינוך
הטכניון - המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים
 
ספר הלימוד עוסק בהיבטים שונים של איכות האוויר (תחמוצות חנקן, גפרית, תופעת ההתחממות העולמית וה"חור" באוזון) תוך יישום התפיסה החינוכית מדעית-סביבתית הגורסת שילוב בין יעדים קוגנטיביים - של הקניית ידע רב - תחומי ורעיונות מדעיים ובין יעדים התנהגותיים חברתיים - של פיתוח מודעות, לקיחת אחריות ושיפוט ערכי.
בספר משולבים מגוון מיומנויות חשיבה ופעילויות למידה כגון: חקרי אירוע, ניתוח מידע מטבלאות וגרפים, חשיבה ביקורתית יצירתית, פעילות קבוצתית ועוד.
המדריך המקוון באתר קבוצת הכימיה במחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון . (בקרוב)
הספר מתאים להוראת מוט"ב והוראת מדעי הסביבה לכתות י, יא. 
איכות האוויר סביבנו
 
₪ 40.50
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
עמודים לדוגמא מתוך הספר
עמודים לדוגמא מתוך הספר