מתמטיקה
חוברות לפיתוח חשיבה מתמטית וחקר לתלמידים מתקדמים
חוברות נושאיות בנושאי: שברים, לוח המאה והנדסה
חוברות מיוחדות לתלמידים מתקשים
מי מפחד משברים עשרוניים
לימוד שברים עשרוניים בדרך שיטתית ומדורגת
בעריכת ד"ר מ.הרפז
מאת רות שורק
מעבר משבר פשוט לעשרוני, חיבור וחיסור שברים, בעיות מילוליות, כפל וחילוק שברים עשרוניים, חילוק וכפל שבר עשרוני ב 10,100 ו 1000 ועוד. כל עמוד פעילות נפתח בהסבר קצר, בדוגמא ולאחריה תרגילים ובעיות לתרגול.
בסוף החוברת פרק בחן את עצמך בצרוף פתרונות.
בחוברת 64 עמודים 
מי מפחד משברים עשרוניים
 
₪ 25
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
פעילות לדוגמא מתוך החוברת
פעילות לדוגמא מתוך החוברת