ספרי לימוד לחינוך המיוחד

המבחן המותאם
לתלמידים שמשרד החינוך אישר להם לגשת למבחן הבגרות המותאם בלשון
מאת ציקי רדיאנו

הספר כולל 15 מבחנים בנוסח מבחן הבגרות כשבצד כל מבחן - פתרון. כל מבחן כולל 5 פרקים, לפי המבנה של מבחן הבגרות המותאם.
השאלות במבחנים נלקחו ברובן מתוך מבחני הבגרות של השנים האחרונות, במיוחד נדגמו שאלות שחזרו על עצמן במבחנים האחרונים.
הקטעים בהבנת הנקרא עכשוויים ונלקחו מתוך עיתונים יומיים, תוך הקפדה על קטעים מעניינים וקרובים ללב התלמידים.
המבחן המותאם
 
₪ 65
הוספה לסל