לוחות פעילים וכרזות
מבחר לוחות פעילים להעשרת הסביבה הלימודית
 
כרזות תכונות פונקציות
עשר טבלאות בגודל 70/50 המדגימות את תכונות הפונקציות

ערכה של 10 כרזות בגודל 50/70.
בכרזות: טבלה אחת לתאור תכונות הפונקציה הקווית.
שתי טבלאות לתאור תכונות פונקציות.
שלוש טבלאות לתאור תכונות פונציה ריבועית
ארבע טבלאות לתאור תכונות פונקציה חזקה
כרזות תכונות פונקציות
 
₪ 181
הוספה לסל