חוברות לילדי הגן

בוקר טוב חשיבה
טיפוח מיומנויות חשיבה בשילוב הבנת הנקרא מן הגן ועד כתה ו’.
מאת מיכאל גרעין
 הפער בין החשיבה, הנעשית בכיתה, לבין החשיבה, הנעשית בחיי היומיום, הולך וגדל.
בחיי היומיום חייבים לפתור בעיות רבות, מבלי שיעמדו לרשותינו כל הנתונים.
הבנת הנקרא היא מיומנות חשיבה, החוצה מקצועות.
סדרת "בוקר טוב חשיבה" מטפלת במגוון הכלים להבנת הנקרא, תוך יישומם במקצועות לימוד שונים. החומר לכיתות השונות בנוי בצורה ספירלית
בוקר טוב חשיבה א- אזל
 
בוקר טוב חשיבה ב אזל
 
בוקר טוב חשיבה ג
 
₪ 33
הוספה לסל
בוקר טוב חשיבה ד
 
₪ 33
הוספה לסל
בוקר טוב חשיבה ה
 
₪ 33
הוספה לסל
בוקר טוב חשיבה ו
 
₪ 33
הוספה לסל
בוקר טוב חשיבה לילדי הגן
 
₪ 33
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
לוח מיומנויות החשיבה
לוח מיומנויות החשיבה
פעילות מתוך בוקר טוב חשיבה ג
פעילות מתוך בוקר טוב חשיבה ג
פעילות מתוך בוקר טוב חשיבה ה
פעילות מתוך בוקר טוב חשיבה ה
המשך פעילות מתוך בוקר טוב חשיבה ה
המשך פעילות מתוך בוקר טוב חשיבה ה
מתוך בוקר טוב חשיבה לילדי הגן
מתוך בוקר טוב חשיבה לילדי הגן
פעילות 2 מתוך בוקר טוב חשיבה לגן
פעילות 2 מתוך בוקר טוב חשיבה לגן