ספרי לימוד לחינוך המיוחד

מירוץ שתי הברות
שפה בכיף - סדרת משחקים לטיפוח השפה הדבורה והכתובה
המשחק מירוץ שתי הברות מקדם:
קריאה מדויקת ושוטפת של מילים בנות שתי הברות.
יכולת של מיון מילים לזכר ולנקבה.
יכולת של מיון מילים לפי נושאים.
הכרת הפכים.
שימוש נכון בהפכים.
הכרת מילות שאלה.
שימוש נכון במילות שאלה.
קריאה מדויקת ושוטפת של משפטים הבנויים ממילים בנות שתי הברות.
הערכה כוללת:
246 כרטיסי מילים ( פעלים ושמות עצם בזכר ובנקבה, שאלות, הפכים ומילות תפקוד).
50 כרטיסי משפטים (כולל משפטי שאלה).
4 לוחות זכר ונקבה
מחוג זכר ונקבה
8 לוחות משחק
שעון חול
50 דסקיות 
מירוץ שתי הברות
 
₪ 149
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
הוראות משחק
הוראות משחק