ספרי לימוד לחינוך המיוחד

קסם הגאומטריה א
גאומטריה אוקלידית לכתות ז-ח ברוח תכנית הלימודים החדשה בגיאומטריה בשיתוף מכללת בית ברל
הספר נכתב על ידי צוות הפיתוח של "המרכז להוראת המתמטיקה - על יסודי" במכללת בית ברל.
הנושאים בספר:
מושגים בגיאומטריה.
מלבנים.
משולשים: סוגי משולשים, חפיפת משולשים, קווים מיוחדים במשולש, משולש שווה שוקיים, משולש ישר זוית.
שטחים והיקפים.
משפט פיתגורס.
גופים גיאומטריים - תיבה.
בספר משולבים תרגילי חישוב ותרגילי הוכחה ברמות קושי שונות.
ייחודו בפעילויות המעודדות פיתוח חשיבה בדרך של חקר וגילוי ומלוות באמצעי המחשה מגוונים.
ההתנסויות בפעילויות נעשות בדרך אינטואיטיבית שמובילה בהדרגה אל הגיאומטריה הפורמאלית, תוך התחשבות ברמות החשיבה של הלומדים.
קסם הגאומטריה א
 
₪ 52
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
פעילות בנושא מרובעים
פעילות בנושא מרובעים
פעילות בנושא זויות
פעילות בנושא זויות