ספרי לימוד לחינוך המיוחד

עשרוניים תחילה
בהתבסס על השלמים והמבנה העשרוני ללא צורך בשברים פשוטים
באישור מ.החינוך לחינוך המיוחד מס. אישור 77.41.025.00-44
 סדרה בת שתי חוברות העוסקת בהוראת נושא השברים העשרוניים, תוך שימוש בידע במספרים שלמים ובמבנה העשרוני מבלי להזדקק לשבר הפשוט. דרך זו מאושרת על- ידי משרד החינוך לכלל התלמידים ומומלצת לחינוך המיוחד.

הוראת השבר העשרוני הוקדמה להוראת השבר הפשוט מסיבות אלו:
1. בעולם המספרים השבר העשרוני הוא התפתחות טבעית למספרים השלמים.
2. הקדמת הוראת השבר העשרוני מתבססת על ידע עולם קיים ומוכר לתלמידים. הם נתקלים בחיי היום יום בשבר העשרוני בזמן שימוש בכסף, במדידה ובשקילה. לימוד השבר העשרוני מוסיף למציאות המוכרת משמעות מתמטית/
3. ערך הסִפרה במספרים שלמים ועשרוניים נקבע על פי מיקומה.
4. הוראת השבר העשרוני בשלב זה מאפשרת חזרה על פעולות מתמטיות במספרים שלמים מבלי לפגוע בכבוד הלומד. אין דומה העיסוק בתרגיל 0.4 + 0.3 לתרגיל 4+3.
5. במחשבונים יש תמיד ביטוי לשבר העשרוני.


בחוברת א: הכרות עם מושג השבר העשרוני - השלם וחלקיו , ערך המקום. פעולות בחיבור, וחיסור שברים עשרוניים.

בחוברת ב: חזרה על חיבור וחיסור, כפל, חילוק ואחוזים.
עשרוניים תחילה א
 
₪ 30.10
הוספה לסל
עשרוניים תחילה ב
 
₪ 30.10
הוספה לסל
מדריך למורה חלק א
 
₪ 15
הוספה לסל
מדריך למורה חלק ב
 
₪ 15
הוספה לסל
דוגמאות, קישורים והרחבות:
פעילות מתוך חלק א
פעילות מתוך חלק א
מדריך למורה
מדריך למורה
תוכן עניינים חלק ב
תוכן עניינים חלק ב
פעילות מתוך חוברת ב
פעילות  מתוך חוברת ב
פעילות2א מתוך חוברת ב
פעילות2א מתוך חוברת ב
פעילות 2ב מתוך חוברת ב
פעילות 2ב מתוך חוברת ב