ספרי לימוד לחינוך המיוחד

רק שינוי אחד
הערכה רק שינוי אחד כוללת לוחות תרגול לאימון בקריאה אוטומטית תוך שימת דגש על מודעות פונמית וחוברת הדרכה הכוללת חומר תיאורטי והדרכה לשימוש בערכה.
השיטה כוללת אימון מדורג בקריאת הלוחות, שיטות תרגול כתיבה, שיטות אימון: קריאת צל, קריאת הד וקריאה חוזרת רצופה.
המערכת מתאימה למורים המלמדים תלמידים המתקשים בראשית דרכם ברכישת הקריאה והכתיבה, ובמיוחד לתלמידים מכל הגילאים שלא רכשו את הקריאה בשיטות המקובלות.
שם המחבר: וינגורד ברכה - הוצאת אח
רק שינוי אחד
 
₪ 144
הוספה לסל