ערכות אבחון

אבחון קריאה וכתיבה
אבחון קריאה וכתיבה לכיתות א’-ט’
תפקודים קוגניטיביים
קריאה: פענוח, שטף והבנה
כתיבה: כתיב, כתב והבעה בכתב


האבחון מאת ד"ר אסתר טוב לי וכולל:

* ספר למורה ובו חומר הדרכה, דפים לאבחון ונורמות.

* כרטיסי אבחון מצופים, המיועדים לגזירה.

האבחון מורכב מארבעה חלקים:

חלק כללי רגשי – כולל טפסי ראיון עם המחנכת, ההורים והילד על מנת לעמוד על הרקע התורשתי וההתפתחותי שלו. בחלק זה כלים שיאפשרו למורה ללמוד על מידת הביטחון העצמי של הילד והדימוי שלו בעיני עצמו.

תפקודים תפיסתיים וקוגניטיביים – נועד לספק למורה את הסיבות הגורמות לקשיי הקריאה. בפרק זה יחקרו תהליכי התפיסה, הקשב, ההבחנה, הזיכרון והעיבוד של התלמיד.

הקריאה – בפרק זה נעמוד על שליטתו של הילד באבני היסוד, יכולת אנליזה-סינתזה, המעבד הדומיננטי עליו הוא נשען בתהליך הקריאה ועל הדרך בה הוא מפיק משמעות מהקריאה.

הכתיבה – בפרק זה נעמוד על הטכניקות הנדרשות בכתיבה: ההיבט הטכני בכתיבתו של הילד, ההיבט הלשוני בכתיבתו של הילד וההיבט ההבעתי בכתיבתו של הילד.
 
אבחון קריאה וכתיבה
 
₪ 196
הוספה לסל