שערים קרובים
ספר לימוד באישור משרד החינוך לחטיבה העליונה

הספר נכתב על פי תפיסת ההוראה של השפה הערבית ותרבותה, כפי שפותחה בתכנית שפה מספרת תרבות, המיועדת לכיתות חטיבת הביניים ותכנית אורות קרובים המיועדת לכיתות החטיבה העליונה. הספר מהווה המשך לחומרי הלימוד שפותחו בתכניות אלה. הספר יצא בשיתוף מכון מופ"ת .
התכנית שמה דגש על:
- לימוד משמעותי של תכנים בשפה ותרבות.
- שימוש בכלים ספרותיים לניתוח טקסטים.
- רכישת אסטרטגיות קריאה.
הספר מלווה בשני תקליטורי שמע לתלמיד.

שם המחבר: עמי אלעד-בוסקילה, אלה ולסטרה, מירב חופי, אלון פרגמן
שערים קרובים
 
₪ 70
הוספה לסל
שערים קרובים- מדריך למורה
 
₪ 12
הוספה לסל