פעילויות למדידת נפח בגן הילדים
כלי ליטר – פעילות א
הפעילות המוצעת כאן מזמנת תיווך במהלך פעילות חופשית המתאימה לימי הקיץ תוך התייחסות למושג 'נפח' באופן אינטואיטיבי.
החל מגיל 4
קבוצה של 4-1 ילדים
 
הכנות לפעילות - שימור כמות רציפה
שולחן או גיגית עם מים.
כלים בגדלים שונים כשהם מכוילים.
סט כלי ליטר בצורות שונות.
 
מהלך הפעילות:
הילדים עובדים בשולחן המים עם הכלים המכוילים ועם כלים נוספים.
הגננת נמצאת לידם, ומתנהלת שיחה שבתוכה שזורות שאלות המחייבות חשיבה בנושא שימור כמות רציפה. לדוגמה: עד איזה מספר מגיעים המים בכלי שלך? ברשותך היה בקבוק מלא מים, ומזגת אותם לקערית. אם תחזיר אותם לבקבוק, עד להיכן יגיעו המים? כיצד ייתכן המצב שבו מעבירים את המים מכלי לכלי, ונראה כאילו יש פחות, אך למעשה מגיעים לאותו מספר?
 
כלי ליטר – פעילות ב'
הפעילות המוצעת כאן מזמנת תיווך במהלך חלוקת שתייה בשעת הארוחה.
החל מגיל 3
קבוצה של 35-4 ילדים
 
הכנות לפעילות- שימור כמות רציפה
מכינים ליטר שתייה לילדי הגן בכלי של ליטר כשהוא מכויל.
מוודאים שהילדים ראו כמה מים יש במכל.
מבקשים מאחד הילדים למזוג את המים לכוסות. מונים את מספר הכוסות ביחד עם הילד.
תוך כדי פעילות מעלים שאלות כגון: כמה מים היו במכל? -ליטר (אם הילד אומר רק את שם המספר, הגננת חוזרת אחריו ואומרת: "נכון, ליטר אחד"). לכמה כוסות הספיק ליטר אחד של מים? -4 כוסות.
ממלאים שוב את הכלי המכויל ליטר מים, ולפני המזיגה מבקשים מהילדים לשער: לכמה כוסות יספיקו המים עכשיו? מעלים שאלות נוספות כמו: איך אתה יודע? איפה יש יותר מים במכל או ב-4 הכוסות?
 
אפשרות גיוון:
לאחר שרואים שהילדים למדו את הנושא, אפשר לעבוד עם כמויות משתנות של מים.